صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

ُساحل آغوش تو821


نمایش مشخصات محمد مهدی جزینی

هرچند «خوبان» را لبت در دام می گیرد
گاهی به لطفت، عاشق بدنام می گیرد
کشتی چشمم بی سبب می چرخد و هر بار
در ساحل آغوش تو آرام می گیرد
جام غمت، پر می؛ که تنها اوست بی منت
هی از منِ ناکام و تنها،

شاعر:محمد مهدی جزینی

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←