صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

Microservices(MS) docker و استقرار خانم


Hello, I am going to work on Micro services(MS) ,as I am new i don't have much idea about its deployment. I am aware of its independent working,scalability,performance,etc. I have some queries: Can we Host Micro services in IIS without Docker/Container as we host a normal web application? ...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←