صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

ا مید وا ری


نمایش مشخصات محمود بیهقی

من ا نسا نی که ما نده ا ز همه راه
تلا شی دا رم تا ره را زود گشا یم
به هر د ر میز نم تا را هی یا بم
و لی فا یده ند ا رد که ا ز برا یم
تو نم را بکار گیرم در ا ین راه
ا مید ا ست ره را گشا ید ا زبرایم

شاعر:محمود بیهقی

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←