صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

Sql جستار نتیجه متفاوت بین ssms و VB.NET کد!


I use the following query in ssms, it will show the given result but I use this query in vb.net coding it will show different result. I want the ssms result. select unit_name, Unit_PrintName from unit_table for xml path('customer'), root('erpimportdata') ...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←