صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

Microsoft Graph SDK چیست؟


This article is a quick overview of MS Graph SDK. Using MS Graph SDK, you can easily write code which calls MS Graph APIs to interact with Office 365 data.

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←