صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

How To Create A Custom Master Page Using Design Manager In SharePoint 2016 - Step By Step14596


Design Manager is a nifty tool introduced in SharePoint 2013 that uses an HTML based approach to convert static HTML templates into SharePoint master pages and page layouts.

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←