صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

پل اتصال کریمه به روسیه با مراجعه پوتین افتتاح شد


پل اتصال کریمه به روسیه با حضور پوتین افتتاح شد

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←