صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

رخت گلستری


نمایش مشخصات محسن آشنا

صبرم بهونست و خاکستریه رختم
سالها پیرم کردو چاره نداره بختم
تنم به رعشه افتاده ٬ زمان من مرده
رد شده آب از سرم .روح از تنم برده
هنر بی ادبی و معمارت بنا کرد کج
سراپایت خشم و خمیرت ورز دادن با

شاعر:محسن آشنا

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←