صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

"دسبحا" خرداد مهتاب چه کرد؟


رزش بازار "دسبحا" طی همین دوره ۳۴۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال افزایش یافت و در پایان دوره معادل ۶ هزار و ۴۷۱ میلیارد و ۵۸۱ میلیون ریال محاسبه شد.

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←