صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

انتظار...!! 923


نمایش مشخصات مهرداد فرزامی فر

ونگاهم
خسته از این انتطار.....
در پی بسته شدن بود
و....در باز نشد
ماتم "در " به نگاهم
خشکید
وچه شرمنده شد
این در
که دمی باز نشد....
.
.
.
چون کهنسال درختی .....
در خانۂ من« در » شده

شاعر:مهرداد فرزامی فر

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←