صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

حکایت گردو و عمر 87


یکی انبانِ گردو بُرد به بازار
که یابد از فروشش سودِ سرشار
از او پرسید که گردو چند فروشی
کـه باشم بهـرِ آنهـا مـن خریدار
بگفت پنج دانه را من صد فروشم
مکن بر نرخِ آن دیگر تـو اصرار
به

شاعر:سلیمان ابوالقاسمی

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←