صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

آموزش و پیاده سازی How to use httpurlconnection.openconnection without any proxy if the proxy is set at global level? 1044


My application uses some proxy which is set at global level.So,even after doing httpurlconnection.openconnection (not httpurlconnection.openconnection (proxy) which takes proxy as parameter) ,the connection is made through the proxy. I would like to know if I can not use the default proxy in...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←