صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

من هزاران هزا رمیبینم 104


نمایش مشخصات عبدلرسول بلاغی پور

چه کنم من هزارمیببنم
عالمی بی قرارمیببنم
مردمان را کنار یکدیگر
دشمن وبی قرارمیببنم
آشتی نیست میان مام وپسر
پدران در زوال میبینم
هرکسی رابه حرص مال ومنال
همه را در خیال میبینم
آن یکی درخیال

شاعر:عبدلرسول بلاغی پور

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←