صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

نقد مقاله تبلیغات خاص کامپیوتر روی جلد مجلات قدیمی 1066


در این میان شرکت های تکنولوژی و فناوری درصدد معرفی و تبلیغ کامپیوتر و تجهیزات آن روی جلد مجلات بودند و مردم را به استفاده از تجهیزات کامپیوتری دعوت می کردند

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←