صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

How to connect classes via vscode to vs - نت شارپ


using System; using System.Collections.Generic; using System.IO; using System.Linq; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Threading.Tasks; namespace TechnicalTest.Web.Utility { public class Crypto { private static byte[] key = { }; private...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←