صفحه اصلی       نت شارپ       تبلیغات      

آموزش و پیاده سازی Can you have a SQL dual connection string 911


I am looking to make an sql statement that allows for me to transfer tables from one database to another in vb.net. The problem I am having is that the connection string I have connects to 1 database. is there something I can add to it to connect to both so I may transfer tables? What I have...

!
تلگرام ما

می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@

جدیدترین هابستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار ←

اخبار اتفاقی بستن

مشاهده تمام اخبارمشاهده تمام اخبار←